BETROKKEN, VEILIG EN VERTROUWD
Aloysius De Roosten is een kleinschalige school. Ook als ouder ervaart u daarvan de voordelen. Op de eerste plaats omdat uw zoon of dochter erbij gebaat is en daarnaast omdat wij daardoor als onderwijsteam toegankelijk zijn en onze organisatie overzichtelijk is. We hebben een onderbouw- en bovenbouwteam dat bestaat uit een teamleider, een leerlingbegeleider, een aantal vaste vakdocenten en mentoren. Ouders en leerlingen weten waar ze terecht kunnen. Aloysius De Roosten is daarom ook een school waar leerlingen snel contact leggen. Ze staan er nooit alleen voor en voelen zich snel thuis. Dat is een van de belangrijkste redenen voor de keuze voor onze school.

Daarbij vinden wij het belangrijk om ouders te betrekken bij het onderwijs: ouderbetrokkenheid. In onze visie is de begeleiding naar een diploma een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Uit onderzoek blijkt dat een goed contact met thuis de prestaties van leerlingen positief beinvloedt. Niet zozeer onderwijs-inhoudelijk, maar in de vorm van het aanreiken van handvatten waarmee ouders hun kinderen kunnen stimuleren als het gaat om schoolgaan en leren. De communicatie tussen school, leerlingen en ouders is daarom open.
Titel
Een stukje tekst
SNEL NAAR DE DE JUISTE INFORMATIE
Door op onderstaande links te klikken komt u op de bijbehorende inlogschermen:

  • Voor e-mailadressen van mentoren en docenten, klik hier
  • Voor informatie over PTA en examen leerjaar 3 en 4, klik hier
  • Voor informatie over studiekeuze begeleiding, klik hier