Titel
Een stukje tekst
VAARDIGHEDEN VOOR DE TOEKOMST
We vinden het belangrijk dat leerlingen ontdekken wie ze zijn, waar hun talenten liggen en helpen ze bij deze zoektocht. Daarbij staan de zogenaamde vaardigheden van de 21e eeuw centraal: Samenwerken, het gebruiken van creativiteit, communiceren, presenteren, probleemoplossend denken, kritisch omgaan met informatie, een onderzoekende houding, het inzetten van ICT-vaardigheden en het kunnen omgaan met sociale en culturele diversiteit. De indeling en de voorzieningen van het nieuwe gebouw maken het nog beter mogelijk om die 'skills' te ontwikkelen.