Nieuwe leden voor de deelraad gezocht!

Als u het leuk vindt om mee te denken over schoolse zaken dan zijn daar op Aloysius De Roosten diverse mogelijkheden voor, de deelraad is er een van.

Komend schooljaar (2019-2020) komen er twee plekken beschikbaar binnen de oudergeleding. Wij zijn daarom op zoek naar nieuwe enthousiaste ouders die voor een langere tijd, zitting willen nemen in de deelraad.
De deelraad bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding.

Als vertegenwoordiger namens alle ouders/verzorgers heeft u een belangrijke stem en bent u gesprekspartner in de beleidsontwikkeling van Aloysius De Roosten.
De deelraad komt ongeveer 6 keer per jaar bijeen. In de folder (klik hier) treft u meer informatie aan over de activiteiten van de deelraad.

Vindt u het leuk om mee te praten over het beleid binnen Aloysius De Roosten, dan bent u van harte welkom als lid. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar mevrouw Veldhuis, voorzitter van de deelraad (a.veldhuis@sghetplein.nl).

Terug
Media
  • ouders bij presentatie m en m