Aanmelden voor leerjaar 2,3 en 4 is niet meer mogelijkUpdate 20 juni 2019: Het is helaas niet meer mogelijk om leerlingen aan te melden voor leerjaar 2,3, en 4 voor schooljaar 2019 - 2020. 
Helaas kunnen de leerlingen die op de wachtlijst staan, ook niet meer geplaatst worden.

Update 20 mei 2019: Wachtlijst voor instroom in leerjaar 2, 3 en 4

in verband met de grootte van de wachtlijsten voor instroom leerjaar 2, 3 en 4 is het helaas niet meer mogelijk om een afspraak te maken voor een aanmelding. U kunt wel contact opnemen met de administratie om uw zoon/dochter op deze wachtlijst te laten plaatsen maar wij adviseren u om elders aan te melden. 

Update 9 mei 2019:  Wachtlijst voor instroom in leerjaar 2, 3 en 4

U kunt nog altijd contact opnemen met Aloysius De Roosten voor het maken van een afspraak om uw zoon/dochter aan te melden voor leerjaar 2, 3 of 4. Wij hanteren echter vanaf deze datum (9 mei 2019) een wachtlijst omdat wij plaatsing op dit moment niet kunnen garanderen in verband met het beperkt aantal beschikbare plaatsen in leerjaar 2,3 en 4. De aannamecommissie zal u wel laten weten of uw zoon/dochter toelaatbaar is of niet. Indien toelaatbaar, kunnen wij pas aan het  einde van het schooljaar aangeven of er ruimte is om uw zoon/dochter te plaatsen.Terug
Media
  • Aloysius_De_Roosten_Web_09