Informatie over herziene adviezen brugklas aanmeldingen 2020-2021


Informatie herziene adviezen brugklas aanmeldingen 2020 -2021

Update 29 april 2020
Omdat leerkrachten, schoolleiders en ander onderwijspersoneel vanwege de corona maatregelen druk doende zijn om het onderwijs zo goed mogelijk te organiseren voor de leerlingen die thuis zitten, heeft de minister besloten dat er dit jaar geen eindtoets wordt afgenomen bij de leerlingen in groep 8. Het schooladvies dat de basisschool heeft gegeven vóór 1 maart jl. is gebaseerd op de ontwikkeling van het kind in de afgelopen jaren. Dit advies is leidend voor plaatsing op de middelbare school.
 
Echter op 17 april 2020 heeft minister Arie Slob een brief gestuurd die gericht is aan alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs. In deze brief wordt vermeld hoe om te gaan met een eventueel herzien schooladvies naar aanleiding van het laten vervallen van de eindtoets in het primair onderwijs. Om kinderen een zo’n kansrijk mogelijke start te geven in het voortgezet onderwijs, is het voor de basisscholen mogelijk om voor leerlingen het advies te heroverwegen en te herzien als daar goede redenen voor zijn (dit is geen verplichting). De basisschool dient hiervoor een bijlage toe te voegen aan het onderwijskundig rapport (het ministerie heeft hiervoor een document ontwikkeld). 
       
Mocht uw zoon/dochter van de basisschool een herzien schooladvies krijgen, dan verzoeken wij u om de basisschool contact op te laten nemen met mevrouw Geertje Hendriks (g.hendriks@sghetplein.nl), aannamecoördinator.

U kunt uw kind (met een herzien advies) t/m uiterlijk 29 mei aanmelden. U kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw Geertje Hendriks (g.hendriks@sghetplein.nl).
 
Voor onze opleiding is minimaal een vmbo-kader/theoretisch of hoger advies nodig. Leerlingen met een vmbo-kader advies kunnen wij niet toelaten tot onze opleiding. Terug
Media
  • Workshop Inspirion aanmelden