Aanmelding van voortgezet onderwijs naar voortgezet onderwijs

 

In sommige gevallen wisselen leerlingen van school. De redenen hiervoor kunnen heel verschillend zijn. De leerling zit bijvoorbeeld op een school die geen bovenbouw biedt en daarom van school moet wisselen. Of de leerling wil kiezen voor een sector, die op de huidige school niet geboden wordt. Of de leerling krijgt het advies om over te stappen naar een ander onderwijsniveau dat de huidige school niet biedt.


Er zijn twee aanmeldperiodes voor leerlingen die nu op een VO-school zitten en volgend schooljaar naar een andere school willen of moeten.

De eerste aanmeldperiode is van 11 tot en met 13 maart 2019

maandag 11 maart van 15.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.30 uur
dinsdag 12 maart van 15.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 19.30 uur
woensdag 13 maart van 15.00 tot 17.00 uur

U kunt zonder afspraak binnenlopen. Wij vinden het fijn als de leerling die aangemeld wordt ook mee komt.
Deze aanmelding is voor de leerlingen die afkomstig zijn van de volgende scholen:
-          Antoon Schellens College
-          Stedelijk College Eindhoven, afdeling Eerste Opvang Anderstaligen (EOA)
-          Pleinschool Helder

Van deze leerlingen is al tijdig bekend dat ze na de zomervakantie naar een andere school zullen gaan.


Leerlingen die nu op een andere school binnen het voortgezet onderwijs zitten en de overstap willen maken naar Aloysius De Roosten kunnen een afspraak maken voor een aanmeldgesprek  op maandag 20 mei en dinsdag 21 mei. U kunt een afspraak maken via de administratie: tel: 040 -292 02 58. 

Deze aanmelding is voor leerlingen die het advies hebben gekregen om aan te melden op een andere school in verband met:
-          Overstap naar een ander onderwijsniveau
-          Profiel- of sectorkeuze
-          Ondersteuningsbehoefte
-          Wens van leerling of ouders