Herzien schooladvies brugklas


Uw kind heeft vóór 1 maart een schooladvies gekregen. Op basis van dit advies is uw kind aangemeld op een vervolgschool. In april wordt de verplichte eindtoets afgenomen. De uitslag van deze toets geeft een score aan met een daarbij behorend onderwijsniveau.
Als dit onderwijsniveau hoger is dan het schooladvies, dan zal de basisschool heroverwegen of het schooladvies wordt herzien. De basisschool kan dan besluiten om het oorspronkelijke advies te handhaven of om het naar boven bij te stellen.
De basisschool is dus niet verplicht om het advies bij te stellen, maar ze moet daar wel over nadenken. Indien het advies wordt herzien, dan zal de basisschool contact opnemen met de VO-school waar uw kind is toegelaten en toelichten waarom het advies is herzien.

Als u besluit om uw kind aan te melden op een andere school, dan kunt u uw kind op 20 en 21 mei gaan aanmelden op een andere school.
U haalt dan eerst het dossier van uw kind op bij de school van eerste aanmelding en u neemt dat mee bij de aanmelding op de volgende school.
Als u uw zoon/dochter wil aanmelden op Aloysius De Roosten dan kunt u bellen met de administratie om een afspraak te maken met mevrouw G. Hendriks, tel: 040 -292 02 58 of mailen naar g.hendriks@sghetplein.nl.
De afspraak kan gepland worden op maandag 20 en dinsdag 21 mei.