Examenreglement en PTA schooljaar 2019 -2020

Leerjaar 4

Op 24 maart is door het ministerie van Onderwijs bekend gemaakt dat de centrale examens voor leerjaar 4 vervallen en dat er een andere slag- en zakregeling komt. De leerlingen en hun ouders hebben deze 14 april ontvangen evenals een aangepast PTA leerjaar 4.

In onderstaand schema treft u informatie aan voor over de laatste fase van dit schooljaar voor leerjaar 4. Meer informatie hierover is ook te lezen in deze brief van 15 mei jl.

 maandag 15 juni t/m vrijdag   26 juni. Afname RV-toetsen
Dag en tijdstip van afname worden nog gecommuniceerd.
- Leerlingen die nog niet zijn geslaagd ontvangen een persoonlijkeuitnodiging om te overleggen welke RV-toets gekozen gaat
worden en hoe ze zich kunnen voorbereiden op de RV-toets.
- Leerlingen die wel zijn geslaagd en een RV-toets willen maken voor puntverbetering dienen zich via de mail aan te melden bij
mw. Mariën (a.marien@sghetplein.nl)
 maandag 29 juniLeerlingen die gebruik hebben gemaakt van de RV-toets ontvangen op 29 juni de uitslag.
 woensdag 1 juli diploma-uitreiking. Informatie hierover volgt nog.Leerjaar 3

Aangepast PTA

(versie 4 juni 2020)

Herkansing PTA periode 3/4

Klik hier voor het herkansingsformulier PTA van 6 juli.
Klik hier voor het herkansingsformulier PTA van 8 juli.