In ons schoolgebouw wordt gewerkt volgens ons onderwijsconcept Inspirion. Hiervoor zijn onder andere vier inspiratielabs ingericht: Mens en Natuur, Mens en Maatschappij, Talen en Kunst en Cultuur. De vakken Nederlands en wiskunde worden apart gegeven en zijn belangrijk voor de lessen die je in de inspiratielabs krijgt.

Elk lab heeft een eigen ruimte met daarom heen lokalen waar je als klas les krijgt. Ook maak je hier in alle rust bijvoorbeeld proefwerken en toetsen. In de inspiratielabs rondom de lokalen kun je, zelfstandig of samen met klasgenoten aan de slag om aan projecten te werken. Ook kun je presentaties geven en er is een mediahoek met moderne (digitale) middelen.