ALOYSIUS DE ROOSTEN

Aloysius De Roosten is een kleinschalige vmbo-t school waar leerlingen en docenten elkaar persoonlijk kennen. Bij Aloysius De Roosten staat het totale mens-zijn centraal. Naast de cijfers is ook het ontwikkelen van vaardigheden voor morgen en persoonsvorming van belang. Aloysius De Roosten staat voor kwalitatief goed onderwijs en zelfontplooiing van leerlingen in een rijke leer- en leefomgeving. In de onderbouw biedt de school een determinatieperiode aan. Dat wil zeggen dat naast leerlingen met een vmbo-t advies (theoretische leerweg) ook leerlingen met  een vmbo-k(g)t advies (kader (gemengd) theoretische leerweg) welkom zijn, indien de basisschool heeft aangegeven dat ze perspectief hebben om op vmbo-t niveau te kunnen uitstromen. Na twee jaar volgt elk kind de juiste leerroute. Op de school volgen 425 leerlingen onderwijs en werken 50 medewerkers. Leerlingen en docenten kennen elkaar persoonlijk. De populatie is een afspiegeling van de maatschappij. Het is een gezonde mix van reguliere leerlingen en leerlingen met extra ondersteuningbehoeften, diverse culturen en milieus.

De school is gevestigd in een modern en nieuw schoolgebouw dat is ontworpen voor het onderwijsconcept Inspirion. Bij Inspirion draait het om ontdekken, onderzoeken, oplossen, samenwerken, creativiteit  en andere belangrijke vaardigheden die leerlingen een voorsprong geven in de maatschappij. Binnen Inspirion wordt er gewerkt in vier inspiratielabs: Mens en Natuur, Talen, Mens en Maatschappij en Kunst en Cultuur. Nederlands en wiskunde wordt apart gegeven en zijn ondersteunend aan de labs. Uiteraard wordt ook het vak Lichamelijke Opvoeding gegeven. Aloysius De Roosten kent de verlengde schooldag. Hierbij kunnen leerlingen naast de reguliere lessen kennis maken met activiteiten die aansluiten bij interesses en kwaliteiten. Op deze manier ontdekken leerlingen nog beter wat hun talenten zijn en wordt de betrokkenheid met school vergroot. Voorbeelden zijn de schoolband, het project technisch lego mindstorms en het schoolvoetbalteam.