ALOYSIUS DE ROOSTEN
Aloysius De Roosten is een kleinschalige veilige school voor mavo, determinatie onderbouw vmbo-k/g/t. Na twee jaar volgt elk kind de juiste leerroute. Op de school volgen 425 leerlingen onderwijs en werken 50 medewerkers. Leerlingen en docenten kennen elkaar persoonlijk. De populatie is een afspiegeling van de maatschappij. Het is een gezonde mix van reguliere leerlingen en leerlingen met extra ondersteuningbehoeften, diverse culturen en milieus.

De school heeft in september 2016 nieuwbouw betrokken. Het schoolgebouw is ontworpen voor het onderwijsconcept Inspirion. Met ons inspirerende en uitdagende onderwijs Inspirion leren leerlingen hun eigen kracht en mogelijkheden kennen, maar ook de wereld om hen heen. Ze werken aan competenties en ontwikkelen benodigde vaardigheden en kennis voor de wereld van nu en morgen. Inspirion draait om ontdekken, samenwerken, onderzoeken, zelfstandigheid, ICT en nog veel meer en draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen, maar ook aan hoe onze leerlingen straks op een positieve manier hun steentje bij kunnen dragen aan de maatschappij. Het is belangrijk dat leerlingen zichzelf leren ontdekken en hoe zij een positieve bijdrage kunnen leveren aan de ander en de omgeving.

Binnen Inspirion wordt er gewerkt in vier inspiratielabs;

*Mens en Natuur met de vakken biologie, natuur/scheikunde, techniek en verzorging
* Mens en Maatschappij met de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, economie, levensbeschouwing en maatschappijleer
 *Kunst en Cultuur, met beeldende vakken (handvaardigheid, tekenen) en muziek
*Talen met Engels, Duits en Frans

De vakken Nederlands en wiskunde kennen een eigen curriculum en ondersteunen de lesstof die in de inspiratielabs wordt aangeboden. Lichamelijke opvoeding wordt gegeven in een gemeentelijke sporthal op 1 km afstand van de school.