ALOYSIUS DE ROOSTEN
De school is gevestigd in een modern en nieuw schoolgebouw aan de Saenredamstraat 2 in Eindhoven. Het ontwerp van de school is afgestemd op het onderwijsconcept Inspirion. Zo zijn er in het gebouw 4 inspiratielabs te weten Mens en Natuur, Mens en Maatschappij, Talen en Kunst en Cultuur. Rondom een labruimte waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken bevinden zich de lokalen.
In de school bevindt zich ook een muziekkelder zodat er naar hartelust muziek gemaakt kan worden zonder dat anderen hier last van hebben. Lekker een potje drummen kan dus gewoon. Verder heeft de school een gezellige aula en lounge waar je in de pauze lekker kunt chillen. In de schoolkantine van Markies zijn lekkere broodjes,wraps, salades, fruit en (gezonde) snacks te koop in de pauzes. Je kunt in de pauze ook een potje gaan voetballen op het schoolplein.
Houd je van bezig zijn en groen? Kom dan na schooltijd helpen in onze eigen moestuin.
Iets moois gemaakt bij beeldend? Misschien komt jouw werkstuk wel in onze beeldentuin terecht.

Op Aloysius De Roosten zitten ongeveer 400 leerlingen die mavo/vmbo-t onderwijs volgen. Deze zijn verdeeld over een onderbouwteam en een bovenbouwteam. Het team bestaat uit een teamleider, een leerlingbegeleider, een aantal vaste vakdocenten en mentoren. Zo staan wij nog dichter bij onze leerlingen en hun ouders.

De mavo/theoretische leerweg is bestemd voor leerlingen die makkelijk kunnen studeren. Met deze leerweg is doorstroming naar niveau 3/4 van de MBO, maar ook naar havo mogelijk. Bij doorstroming naar havo is het belangrijk dat de vakkenpakketkeuze van de leerling vanaf leerjaar 2 daar op wordt afgestemd (eventueel 7e vak).

De vmbo kent vier leerwegen:

 - De theoretische leerweg (mavo) (Aloysius De Roosten)
 - De gemengde leerweg (g)
 - De kaderberoepsgerichte leerweg (k)
 - De basisberoepsgerichte leerweg (b)