EEN PRACHTIG NIEUW SCHOOLGEBOUW
Op Aloysius De Roosten zitten ongeveer 370 leerlingen die mavo/vmbo-t onderwijs volgen. Deze zijn verdeeld over een onderbouwteam en een bovenbouwteam. Het team bestaat uit een teamleider, een leerlingbegeleider, een aantal vaste vakdocenten en mentoren. Zo staan wij nog dichter bij onze leerlingen en hun ouders.

Aloysius De Roosten maakt onderdeel uit van Scholengroep Het Plein, waarbinnen een zestal vestigingen in Eindhoven met elkaar samenwerken. De vestigingen binnen Scholengroep Het Plein zijn:

 - Aloysius De Roosten
 - Antoon Schellenscollege ('t Antoon)
 - Pleinschool Helder
 - Praktijkschool Eindhoven
 - Sint-Joriscollege
 - Vakcollege Eindhoven


De vestigingen werken vanuit een gezamenlijke missie. Deze missie is afgeleid van de missie van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO).